Ochrana osobných údajov

Úvod Informácie Ochrana osobných údajov

Ochrana osobných údajov


Prevádzkovateľ internetového obchodu týmto prehlasuje, že získané osobné údaje poskytnuté kupujúcim sú spracúvané v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov. Prevádzkovateľ neposkytuje osobné údaje kupujúceho tretej osobe, okrem prepravnej spoločnosti pre doručenie tovaru alebo služieb, alebo štátnym orgánom v prípade kontroly.


 

Prevádzkovateľ internetového obchodu sa súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Údaje, ktoré predajca o zákazníkovi uchováva a spracováva, môže registrovaný zákazník kedykoľvek zmeniť vo svojom zákazníckom účte. Prevádzkovateľ internetového obchodu si vyhradzuje právo odstúpiť od záruky bezpečného zaobchádzania s osobnými údajmi zákazníkov v prípade napadnutia serveru neznámym páchateľom - hackerom. V takom prípade neplatia vyššie uvedené pravidlá manipulácie s dátami. Internetový obchod je registrovaný na Úrade na ochranu osobných údajov SR podľa § 35 ods. 2 zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov.

Copyright 2016 - 2018 © Domáca Medicína
http://www.heureka.sk/direct/dotaznik/export-review.php?key=63e3734e4511148c5df33284165da5d9